Vad gör en reklambyrå?

En reklambyrå är ett företag som hjälper andra företag med marknadsföring, det kan vara inom flera olika områden. Reklam på spårvagnar, busskurer, på TV, i radio, i tidningar är några vanliga ställen man kan se reklam på. Den här typen av marknadsföring står ofta en reklambyrå för.

Ett annat ställe man ofta ser reklam på är på internet, som i dagens läge är Sveriges och förmodligen världens största marknadsföringskanal. Marknadsföring på internet som även kallas för digital marknadsföring är det många reklambyråer som ägnar sig åt. Det finns även en del byråer som är helt inriktade på den här typen av marknadsföring av en reklambyrå göteborg, en sådan byrå kallas för webbyrå.

Vissa reklambyråer har valt specifika inriktningar, några arbetar kanske mestadels med ljud och bild för radio och tv, andra är som sagt inriktade på digital marknadsföring. Det finns byråer som är starkt inriktade på grafisk formgivning och arbetar med en reklambyrå göteborg som främst med att skapa skyltar för spårvagnar och busskurer.

Det finns även en del byråer som kallar sig för media-byrå då de är främst inriktade på att producera media för marknadsföring, det kan då vara alla sorters media. Grafisk formgivning, ljud, rörlig bild, fotografier, musik, texter och annat.

En ganska speciell inriktning för reklambyråer är en så kallad guerilla-marknadsföring vilken innebär att man vill få så stor spridning som möjligt för sin kampanj med en åtstramad budget. Då använder man sig av diverse jippon för att skapa en effekt som gör att de människor på en reklambyrå göteborg som deltagit i jippot vill prata om det. På så sätt skapar man en viral spridning av kampanjen vilket är mycket önskvärt.

Några andra tjänster en reklambyrå kan hjälpa ditt företag med är profilering (branding) och målgruppsanalys. Vid en målgruppsanalys samlar byrån in information om ditt företags marknad för att sedan analysera vilken målgrupp man bör rikta sig mot. Branding eller profilering innebär att man skapar en image åt företaget som i slutändan skall göra verksamheten mer lönsam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *